เข้าร่วมการแข่งขันฟรี
รับเงินรางวัลจริง

Stage 1 Results

1 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 62447 $1000
2 จีน จีน 64937 $700
3 รัสเซีย รัสเซีย 65724 $500
4 ยูเครน ยูเครน 62579 $200
5 จีน จีน 64473 $100
6 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 67042 $100
7 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 69237 $100
8 รัสเซีย รัสเซีย 63703 $100
9 จีน จีน 60994 $100
10 ยูเครน ยูเครน 66304 $100

Disqualified accounts:

66053, 66406, 66821, 66967, 66048 - Contest rules violation.

69991, 64776 - Contest rules violation.

70009 - Contest rules violation.

66335 - Contest rules violation.

68991 - Contest rules violation.

62065 - Contest rules violation.

67391 - Contest rules violation.

68320 - Contest rules violation.