เข้าร่วมการแข่งขันฟรี
รับเงินรางวัลจริง

Stage 11 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 4182083 $1000
2 รัสเซีย รัสเซีย 4181514 $700
3 ยูเครน ยูเครน 4182289 $500
4 ยูเครน ยูเครน 4182115 $200
5 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4180347 $100
6 จีน จีน 4178782 $100
7 รัสเซีย รัสเซีย 4182559 $100
8 ยูเครน ยูเครน 4182630 $100
9 จอร์แดน จอร์แดน 4185426 $100
10 รัสเซีย รัสเซีย 4184865 $100

Consolation prizes (rank number)

22 จีน จีน 4179643 $50
31 เปรู เปรู 4182957 $50
50 อาร์เมเนีย อาร์เมเนีย 4181780 $50
57 จอร์แดน จอร์แดน 4184905 $50
62 ชิลี ชิลี 4182533 $50
71 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4180370 $50
84 สเปน สเปน 4182459 $50
89 บัลกาเรีย บัลกาเรีย 4181393 $50
90 ฮังการี ฮังการี 4181345 $50
92 มาเลเซีย มาเลเซีย 4185061 $50

Disqualified accounts:

4182347 - Contest rules violation.

4183741 - Contest rules violation.

4185413, 4182500 - Contest rules violation.

4185534, 4182225, 4184840 - Contest rules violation.

4181673, 4182174, 4182179, 4182186, 4182188, 4182190 - Contest rules violation.

4183621 - Contest rules violation.

4182849 - Contest rules violation.

4181996, 4180785, 4180786, 4180965 - Contest rules violation.

4182437 - Contest rules violation.

Stage 10 Results

1 ยูเครน ยูเครน 4173698 $1000
2 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4171660 $700
3 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4174637 $500
4 จีน จีน 4172397 $200
5 อียิปต์ อียิปต์ 4173886 $100
6 โมรอคโค โมรอคโค 4174416 $100
7 ยูเครน ยูเครน 4175061 $100
8 รัสเซีย รัสเซีย 4174095 $100
9 จีน จีน 4173248 $100
10 ยูเครน ยูเครน 4174292 $100

Consolation prizes (rank number)

12 รัสเซีย รัสเซีย 4172905 $50
14 อัลบาเนีย อัลบาเนีย 4174316 $50
27 อัลจีเรีย อัลจีเรีย 4173914 $50
42 รัสเซีย รัสเซีย 4174420 $50
46 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4175040 $50
48 จีน จีน 4173002 $50
50 ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ 4173771 $50
58 ยูเครน ยูเครน 4174265 $50
77 อิตาลี อิตาลี 4176814 $50
78 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4173629 $50

Disqualified accounts:

4174297, 4173525 - Contest rules violation.

4174217 - Contest rules violation.

4173936 - Contest rules violation.

4174202, 4171995 - Contest rules violation.

4173677, 4172565, 4172567, 4172610, 4172613, 4172615, 4172617 - Contest rules violation.

4173379 - Contest rules violation.

4174412, 4174391, 4174405, 4174413, 4174415 - Contest rules violation.

4173460, 4174016, 4174017, 4174018, 4174020, 4174021 - Contest rules violation.

4173440 - Contest rules violation.

4173571, 4173572, 4174031, 4174032, 4174033, 4174035 - Contest rules violation.

4171996 - Contest rules violation.

4172041 - Contest rules violation.

4172791 - Contest rules violation.

4170537, 4170538, 4170541, 4171295, 4171297 - Contest rules violation.

4174072 - Contest rules violation.

4170430, 4170743, 4171552 - Contest rules violation.

4174914 - Contest rules violation.

4171623 - Contest rules violation.

4173576, 4173641, 4173825, 4173900 - Contest rules violation.

4174432 - Contest rules violation.

4172646 - Contest rules violation.

4173877 - Contest rules violation.

4172853 - Contest rules violation.

4173569 - Contest rules violation.

4170402, 4173499, 4170401, 4174032, 4172882, 4174065, 4173547, 4171011, 4170377, 4171507 - Contest rules violation.

4174089, 4173882, 4174034, 4171525, 4171153, 4172885 - Contest rules violation.

4173456 - Contest rules violation.

4171296 - Contest rules violation.

4171300 - Contest rules violation.

4173510 - Contest rules violation.

4174435 - Contest rules violation.

4176351 - Contest rules violation.

4173743 - Contest rules violation.

4175465, 4174319 - Contest rules violation.

4174213, 4173684, 4174129, 4174143, 4173467, 4173997 - Contest rules violation.

4170535 - Contest rules violation.

4172716 - Contest rules violation.

4169695 - Contest rules violation.

4176465 - Contest rules violation.

4172620 - Contest rules violation.

4174422 - Contest rules violation.

4174703 - Contest rules violation.

4173435 - Contest rules violation.

4176501 - Contest rules violation.

4172408, 4173757, 4173415 - Contest rules violation.

4169704 - Contest rules violation.

4170055, 4172431 - Contest rules violation.

4172430 - Contest rules violation.

4173561 - Contest rules violation.

4172251, 4171527 - Contest rules violation.

4174228, 4174148, 4173755, 4174141, 4174232, 4173509, 4172634, 4172727, 4173701, 4174196, 4173986, 4174017, 4172565, 4173980, 4173711, 4173717, 4172706, 4174118, 4173451, 4173667 - Contest rules violation.

4174489 - Contest rules violation.

4173170 - Contest rules violation.

4173924 - Contest rules violation.

4172152 - Contest rules violation.

4174234, 4173689, 4173749, 4172721, 4174137, 4173475, 4174221, 4174005, 4172626, 4173672, 4172638 - Contest rules violation.

4170680, 4170247, 4178028 - Contest rules violation.

4173776, 4173767 - Contest rules violation.

4174646 - Contest rules violation.

4172895 - Contest rules violation.

Stage 9 Results

1 จีน จีน 4166129 $1000
2 รัสเซีย รัสเซีย 4166988 $700
3 จีน จีน 4165147 $500
4 รัสเซีย รัสเซีย 4165319 $200
5 รัสเซีย รัสเซีย 4160357 $100
6 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4166861 $100
7 จีน จีน 4166015 $100
8 ยูเครน ยูเครน 4166442 $100
9 รัสเซีย รัสเซีย 4165329 $100
10 ทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน 4167777 $100

Consolation prizes (rank number)

15 เบลารัส เบลารัส 4164864 $50
17 ยูเครน ยูเครน 4164609 $50
30 อียิปต์ อียิปต์ 4166304 $50
35 อัลจีเรีย อัลจีเรีย 4165218 $50
49 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4162108 $50
55 ตูนิเซีย ตูนิเซีย 4166252 $50
58 ยูเครน ยูเครน 4160669 $50
63 อินเดีย อินเดีย 4166788 $50
65 เบนิน เบนิน 4164321 $50
68 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 4167341 $50

Disqualified accounts:

4165952 - Contest rules violation.

4165302 - Contest rules violation.

4163797 - Contest rules violation.

4165338 - Contest rules violation.

4165122 - Contest rules violation.

4166061 - Contest rules violation.

4165267 - Contest rules violation.

4160309 - Contest rules violation.

4166367 - Contest rules violation.

4163594 - Contest rules violation.

4167330 - Contest rules violation.

4166134 - Contest rules violation.

4165180 - Contest rules violation.

4163681 - Contest rules violation.

4163011 - Contest rules violation.

4166225 - Contest rules violation.

4166630 - Contest rules violation.

4166026 - Contest rules violation.

4163499 - Contest rules violation.

4165148 - Contest rules violation.

4167034 - Contest rules violation.

4164370 - Contest rules violation.

4168894 - Contest rules violation.

Stage 8 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 4154242 $1000
2 รัสเซีย รัสเซีย 4153350 $700
3 ศรีลังกา ศรีลังกา 4150039 $500
4 ยูเครน ยูเครน 4153090 $200
5 รัสเซีย รัสเซีย 4154903 $100
6 ศรีลังกา ศรีลังกา 4148802 $100
7 เวียตนาม เวียตนาม 4152525 $100
8 รัสเซีย รัสเซีย 4152285 $100
9 ศรีลังกา ศรีลังกา 4149774 $100
10 รัสเซีย รัสเซีย 4153632 $100

Consolation prizes (rank number)

15 ยูเครน ยูเครน 4150393 $50
16 เอสโทเนีย เอสโทเนีย 4152870 $50
28 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4153386 $50
36 จีน จีน 4149404 $50
41 โมรอคโค โมรอคโค 4153263 $50
45 จอร์แดน จอร์แดน 4152729 $50
48 ศรีลังกา ศรีลังกา 4154170 $50
51 ยูเครน ยูเครน 4155138 $50
59 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4153158 $50
76 รัสเซีย รัสเซีย 4150559 $50

Disqualified accounts:

4152295 - Contest rules violation.

4149685 - Contest rules violation.

4151578 - Contest rules violation.

4149521 - Contest rules violation.

4151539 - Contest rules violation.

4152965, 4152960, 4152962, 4152963, 4152964, 4152966 - Contest rules violation.

4151953 - Contest rules violation.

4152980 - Contest rules violation.

4152547 - Contest rules violation.

4152051 - Contest rules violation.

4151630 - Contest rules violation.

4151945 - Contest rules violation.

4152889, 4152888 - Contest rules violation.

4150766, 4150207, 4150582, 4150601, 4150609 - Contest rules violation.

4154704 - Contest rules violation.

4150391, 4154511, 4152228, 4150600 - Contest rules violation.

4151095, 4154199, 4154734 - Contest rules violation.

4153153 - Contest rules violation.

4151087, 4151091 - Contest rules violation.

4153938, 4154463 - Contest rules violation.

4154559 - Contest rules violation.

4155775 - Contest rules violation.

4152407 - Contest rules violation.

4152003 - Contest rules violation.

4152442 - Contest rules violation.

4152419 - Contest rules violation.

4152453 - Contest rules violation.

4150077 - Contest rules violation.

4154495 - Contest rules violation.

4152171, 4152172, 4150890, 4150889, 4148703, 4148701 - Contest rules violation.

4151389, 4151190 - Contest rules violation.

4150111 - Contest rules violation.

4153013, 4153003, 4152981, 4152983, 4152984, 4152986, 4152987, 4152990, 4152994, 4152997, 4153006, 4153008, 4153010 - Contest rules violation.

4150071 - Contest rules violation.

4151454 - Contest rules violation.

4150113 - Contest rules violation.

4152991 - Contest rules violation.

4152794 - Contest rules violation.

4151698 - Contest rules violation.

4152670 - Contest rules violation.

4153701 - Contest rules violation.

4151435 - Contest rules violation.

4152431 - Contest rules violation.

4150136, 4154201 - Contest rules violation.

4153554 - Contest rules violation.

4152270 - Contest rules violation.

4149792 - Contest rules violation.

4152660 - Contest rules violation.

4153416, 4154484, 4153413, 4153414 - Contest rules violation.

4151804 - Contest rules violation.

4153139 - Contest rules violation.

Stage 7 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 4145490 $1000
2 ยูเครน ยูเครน 4143151 $700
3 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4145695 $500
4 ศรีลังกา ศรีลังกา 4142874 $200
5 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4139888 $100
6 เวียตนาม เวียตนาม 4143445 $100
7 จอร์แดน จอร์แดน 4146591 $100
8 เซนต์ เฮเลนา เซนต์ เฮเลนา 4141430 $100
9 ยูเครน ยูเครน 4142941 $100
10 ยูเครน ยูเครน 4140130 $100

Consolation prizes (rank number)

11 จีน จีน 4138406 $50
15 ยูเครน ยูเครน 4142377 $50
22 รัสเซีย รัสเซีย 4143266 $50
23 มาเลเซีย มาเลเซีย 4145547 $50
27 โมรอคโค โมรอคโค 4143513 $50
28 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4143358 $50
71 จีน จีน 4147264 $50
81 เบลารัส เบลารัส 4139230 $50
85 เวเนซูเอลา เวเนซูเอลา 4143093 $50
92 รัสเซีย รัสเซีย 4141317 $50

Disqualified accounts:

4144250, 4144455 - Contest rules violation.

4143789, 4143899 - Contest rules violation.

4145126, 4145536 - Contest rules violation.

4143074 - Contest rules violation.

4138238 - Contest rules violation.

4140213, 4141032 - Contest rules violation.

4139321, 4139331 - Contest rules violation.

4139668 - Contest rules violation.

4139343 - Contest rules violation.

4143549, 4143601, 4142869, 4146466, 4146645, 4146664 - Contest rules violation.

4137986 - Contest rules violation.

4142897 - Contest rules violation.

4139894 - Contest rules violation.

4141036, 4139325 - Contest rules violation.

4145379 - Contest rules violation.

4145371 - Contest rules violation.

4145766 - Contest rules violation.

Stage 6 Results

1 ยูเครน ยูเครน 4132325 $1000
2 ยูเครน ยูเครน 4132951 $700
3 รัสเซีย รัสเซีย 4134477 $500
4 ยูเครน ยูเครน 4133450 $200
5 เซนต์ เฮเลนา เซนต์ เฮเลนา 4132499 $100
6 จีน จีน 4132898 $100
7 เบลารัส เบลารัส 4130489 $100
8 ศรีลังกา ศรีลังกา 4129744 $100
9 เซนต์ เฮเลนา เซนต์ เฮเลนา 4130887 $100
10 จีน จีน 4128583 $100

Consolation prizes (rank number)

16 อียิปต์ อียิปต์ 4135649 $50
17 โมรอคโค โมรอคโค 4132495 $50
21 ศรีลังกา ศรีลังกา 4129535 $50
22 รัสเซีย รัสเซีย 4128718 $50
24 อัลจีเรีย อัลจีเรีย 4133367 $50
26 เวียตนาม เวียตนาม 4132269 $50
33 รัสเซีย รัสเซีย 4133238 $50
49 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4130193 $50
57 อัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน 4130046 $50
60 ยูเครน ยูเครน 4133585 $50

Disqualified accounts:

4132830 - Contest rules violation.

4131788, 4133118 - Contest rules violation.

4130187, 4130975 - Contest rules violation.

4133453, 4132519, 4131776, 4130970 - Contest rules violation.

4131521 - Contest rules violation.

4129838, 4131408, 4131033, 4136161, 4136372 - Contest rules violation.

4129871 - Contest rules violation.

4133115 - Contest rules violation.

4133109 - Contest rules violation.

4131867 - Contest rules violation.

4131078 - Contest rules violation.

4131141 - Contest rules violation.

4131943, 4132633 - Contest rules violation.

4128700, 4128782 - Contest rules violation.

4132296 - Contest rules violation.

4130990, 4130999, 4131007 - Contest rules violation.

4129869 - Contest rules violation.

4129035 - Contest rules violation.

4135887, 4135880, 4135883, 4135884, 4135886, 4135889 - Contest rules violation.

4128740, 4128784 - Contest rules violation.

4130439, 4128989 - Contest rules violation.

4129098 - Contest rules violation.

4129518 - Contest rules violation.

4129471, 4129002 - Contest rules violation.

4130956 - Contest rules violation.

4132564 - Contest rules violation.

4131625 - Contest rules violation.

4133389 - Contest rules violation.

Stage 5 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 4121599 $1000
2 เซนต์ เฮเลนา เซนต์ เฮเลนา 4123988 $700
3 ศรีลังกา ศรีลังกา 4120718 $500
4 ยูเครน ยูเครน 4124656 $200
5 ยูเครน ยูเครน 4126081 $100
6 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4123679 $100
7 เวียตนาม เวียตนาม 4123098 $100
8 ศรีลังกา ศรีลังกา 4120527 $100
9 ศรีลังกา ศรีลังกา 4122409 $100
10 ศรีลังกา ศรีลังกา 4123497 $100

Consolation prizes (rank number)

12 จีน จีน 4121505 $50
15 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4122600 $50
20 เอสโทเนีย เอสโทเนีย 4121561 $50
29 อียิปต์ อียิปต์ 4126667 $50
41 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 4123792 $50
46 จีน จีน 4120129 $50
60 บัลกาเรีย บัลกาเรีย 4124180 $50
65 ยูเครน ยูเครน 4125123 $50
77 รัสเซีย รัสเซีย 4124064 $50
82 เบลารัส เบลารัส 4124851 $50

Disqualified accounts:

4120963, 4121958, 4120956, 4120125, 4120964, 4120962, 4120957 - Contest rules violation.

4122471 - Contest rules violation.

4121240 - Contest rules violation.

4120763, 4123866 - Contest rules violation.

Stage 4 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 4114562 $1000
2 ศรีลังกา ศรีลังกา 4114284 $700
3 ยูเครน ยูเครน 4116495 $500
4 ศรีลังกา ศรีลังกา 4112722 $200
5 ยูเครน ยูเครน 4115907 $100
6 ศรีลังกา ศรีลังกา 4113746 $100
7 ศรีลังกา ศรีลังกา 4113000 $100
8 รัสเซีย รัสเซีย 4115125 $100
9 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4115450 $100
10 เวียตนาม เวียตนาม 4114429 $100

Consolation prizes (rank number)

14 มาเซโดเนีย มาเซโดเนีย 4114270 $50
15 อียิปต์ อียิปต์ 4115423 $50
17 จีน จีน 4114463 $50
25 ยูเครน ยูเครน 4115020 $50
29 จีน จีน 4112437 $50
45 ยูเครน ยูเครน 4112303 $50
56 จีน จีน 4112780 $50
66 จีน จีน 4111665 $50
79 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4110320 $50
90 เวียตนาม เวียตนาม 4111958 $50

Disqualified accounts:

4113996 - Contest rules violation.

4113867, 4113866, 4113147, 4113146, 4112479, 4112478 - Contest rules violation.

4114128, 4111753, 4113527 - Contest rules violation.

4115865, 4115782 - Contest rules violation.

4116024 - Contest rules violation.

4114378 - Contest rules violation.

Stage 3 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 4101684 $1000
2 ยูเครน ยูเครน 4105893 $700
3 รัสเซีย รัสเซีย 4105536 $500
4 ยูเครน ยูเครน 4105195 $200
5 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4101393 $100
6 อินเดีย อินเดีย 4099754 $100
7 ศรีลังกา ศรีลังกา 4102186 $100
8 ศรีลังกา ศรีลังกา 4101574 $100
9 ยูเครน ยูเครน 4105088 $100
10 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 4106069 $100

Consolation prizes (rank number)

28 รัสเซีย รัสเซีย 4104603 $50
30 จีน จีน 4107343 $50
34 อียิปต์ อียิปต์ 4104605 $50
40 จีน จีน 4107921 $50
44 รัสเซีย รัสเซีย 4104690 $50
52 ศรีลังกา ศรีลังกา 4103292 $50
60 ยูเครน ยูเครน 4107661 $50
70 จีน จีน 4108698 $50
79 ยูเครน ยูเครน 4106753 $50
83 จีน จีน 4106201 $50

Disqualified accounts:

4103674, 4104143, 4102660 - Contest rules violation.

4106407, 4106508, 4106263, 4106449 - Contest rules violation.

4102415 - Contest rules violation.

4105753 - Contest rules violation.

4102479, 4103890, 4102243, 4103708 - Contest rules violation.

4103673, 4102174 - Contest rules violation.

4105205 - Contest rules violation.

4105222 - Contest rules violation.

4105306 - Contest rules violation.

4106357 - Contest rules violation.

4104716 - Contest rules violation.

4105416 - Contest rules violation.

4102697 - Contest rules violation.

4108350 - Contest rules violation.

4101237 - Contest rules violation.

Stage 2 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 4092377 $1000
2 ยูเครน ยูเครน 4094767 $700
3 ยูเครน ยูเครน 4096279 $500
4 ยูเครน ยูเครน 4096329 $200
5 โมรอคโค โมรอคโค 4094956 $100
6 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4092035 $100
7 ยูเครน ยูเครน 4091567 $100
8 ยูเครน ยูเครน 4095399 $100
9 อียิปต์ อียิปต์ 4094966 $100
10 ศรีลังกา ศรีลังกา 4090359 $100

Consolation prizes (rank number)

23 อียิปต์ อียิปต์ 4095676 $50
34 จีน จีน 4094291 $50
51 ศรีลังกา ศรีลังกา 4091000 $50
53 จอร์แดน จอร์แดน 4097343 $50
56 บรูไน บรูไน 4097958 $50
61 เอสโทเนีย เอสโทเนีย 4094673 $50
62 เวียตนาม เวียตนาม 4091929 $50
73 จีน จีน 4094884 $50
76 รัสเซีย รัสเซีย 4093837 $50
85 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4093136 $50

Disqualified accounts:

4090369, 4089968, 4091911, 4090361 - Contest rules violation.

4091731, 4090998 - Contest rules violation.

4094429, 4091307 - Contest rules violation.

4096404 - Contest rules violation.

4095784, 4095782 - Contest rules violation.

4092837 - Contest rules violation.

4091682, 4091322 - Contest rules violation.