เข้าร่วมการแข่งขันฟรี
รับเงินรางวัลจริง

Stage 1 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 4081556 $1000
2 ยูเครน ยูเครน 4086094 $700
3 ศรีลังกา ศรีลังกา 4078049 $500
4 ยูเครน ยูเครน 4084398 $200
5 รัสเซีย รัสเซีย 4085256 $100
6 รัสเซีย รัสเซีย 4085167 $100
7 ศรีลังกา ศรีลังกา 4079920 $100
8 ศรีลังกา ศรีลังกา 4080411 $100
9 เวียตนาม เวียตนาม 4080574 $100
10 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4080910 $100

Consolation prizes (rank number)

11 ยูเครน ยูเครน 4084223 $50
18 ศรีลังกา ศรีลังกา 4078591 $50
27 รัสเซีย รัสเซีย 4082864 $50
33 จีน จีน 4087455 $50
38 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4080455 $50
47 อินเดีย อินเดีย 4083330 $50
54 จีน จีน 4086655 $50
63 อียิปต์ อียิปต์ 4083312 $50
75 ศรีลังกา ศรีลังกา 4078505 $50
86 รัสเซีย รัสเซีย 4084024 $50

Disqualified accounts:

4084058, 4084101, 4084033, 4083464 - Contest rules violation.

4085237, 4085231, 4085239 - Contest rules violation.

4083445, 4083457 - Contest rules violation.

4084023, 4084058 - Contest rules violation.

4084101, 4085237, 4084045 - Contest rules violation.

4087405, 4086687 - Contest rules violation.

4084695 - Contest rules violation.

4084019, 4084051 - Contest rules violation.

4078778, 4078781 - Contest rules violation.

4086687, 4086698 - Contest rules violation.

4086925, 4086573 - Contest rules violation.

Stage 12 Results

1 ศรีลังกา ศรีลังกา 4062726 $1000
2 ยูเครน ยูเครน 4068156 $700
3 ยูเครน ยูเครน 4067933 $500
4 ยูเครน ยูเครน 4064651 $200
5 ยูเครน ยูเครน 4066365 $100
6 จีน จีน 4066127 $100
7 เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์คิตส์และเนวิส 4067698 $100
8 ยูเครน ยูเครน 4062683 $100
9 จีน จีน 4065362 $100
10 จีน จีน 4065342 $100

Consolation prizes (rank number)

30 จีน จีน 4063738 $50
38 จีน จีน 4064498 $50
534 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4067511 $50
61 ยูเครน ยูเครน 4066919 $50
22 เวียตนาม เวียตนาม 4065233 $50
63 ซูดาน ซูดาน 4067793 $50
75 ยูเครน ยูเครน 4067341 $50
90 อียิปต์ อียิปต์ 4070465 $50
160 รัสเซีย รัสเซีย 4067164 $50
127 อียิปต์ อียิปต์ 4068220 $50

Disqualified accounts:

4064142, 4064376, 4064177, 4064178, 40643173, 4064143, 4063715, 4067381, 4067379 - Contest rules violation.

4063717, 4063252, 4063255, 4062598, 4062714 - Contest rules violation.

4066772, 4066042, 4066044, 4066045 - Contest rules violation.

4064852, 4064855, 4064856, 4064853 - Contest rules violation.

4067380, 4062742 - Contest rules violation.

4068173, 4062316 - Contest rules violation.

4062731, 4063634, 4064274, 4064262, 4063983, 4063570, 4064053 - Contest rules violation.

4063325 - Contest rules violation.

4065756 - Contest rules violation.

4064505, 40666998, 4068175 - Contest rules violation.

4066119 - Contest rules violation.

4063714, 4063248, 4062614, 4064618, 4064264, 4063734 - Contest rules violation.

4063785, 4063784 - Contest rules violation.

4068958 - Contest rules violation.

4067989 - Contest rules violation.

4068179 - Contest rules violation.

4067971 - Contest rules violation.

4066982 - Contest rules violation.

4063786 - Contest rules violation.

4066129 - Contest rules violation.

4069645 - Contest rules violation.

4066984 - Contest rules violation.

4069643, 4069644 - Contest rules violation.

Stage 11 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 4056678 $1000
2 ยูเครน ยูเครน 4058139 $700
3 รัสเซีย รัสเซีย 4056902 $500
4 จีน จีน 4055202 $200
5 รัสเซีย รัสเซีย 4056903 $100
6 ศรีลังกา ศรีลังกา 4056264 $100
7 เวียตนาม เวียตนาม 4057765 $100
8 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4059547 $100
9 ยูเครน ยูเครน 4058684 $100
10 ปากีสถาน ปากีสถาน 4056148 $100

Consolation prizes (rank number)

19 จีน จีน 4056234 $50
29 ยูเครน ยูเครน 4057528 $50
40 อินเดีย อินเดีย 4057409 $50
44 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4057133 $50
59 จีน จีน 4058990 $50
63 ยูเครน ยูเครน 4057154 $50
66 ศรีลังกา ศรีลังกา 4060540 $50
78 จีน จีน 4058674 $50
82 อาเซอร์ไบจัน อาเซอร์ไบจัน 4052947 $50
86 ยูเครน ยูเครน 4058722 $50

Disqualified accounts:

4058558, 4058567, 40565706, 4058027, 4059138 - Contest rules violation.

4058383 - Contest rules violation.

4055584 - Contest rules violation.

4053571, 4054838, 4053560, 4056143, 4053563, 4056066 - Contest rules violation.

4056536, 4056534, 4056540 - Contest rules violation.

4058567, 4058550 - Contest rules violation.

4054070, 4054505, 4058464 - Contest rules violation.

Stage 10 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 4044999 $1000
2 จีน จีน 4047967 $700
3 ยูเครน ยูเครน 4047732 $500
4 ศรีลังกา ศรีลังกา 4039266 $200
5 ศรีลังกา ศรีลังกา 4040656 $100
6 ยูเครน ยูเครน 4046392 $100
7 จีน จีน 4047797 $100
8 บังคลาเทศ บังคลาเทศ 4048577 $100
9 ศรีลังกา ศรีลังกา 4050241 $100
10 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 4045740 $100

Consolation prizes (rank number)

14 ยูเครน ยูเครน 4045168 $50
19 รัสเซีย รัสเซีย 4044685 $50
22 เวียตนาม เวียตนาม 4041227 $50
24 ยูเครน ยูเครน 4044687 $50
36 เคอกิสถาน เคอกิสถาน 4045956 $50
43 ยูเครน ยูเครน 4051308 $50
46 จีน จีน 4047841 $50
48 อินเดีย อินเดีย 4039272 $50
52 อียิปต์ อียิปต์ 4046474 $50
55 รัสเซีย รัสเซีย 4045874 $50

Disqualified accounts:

4041556, 4042958, 4045192, 4041552, 4040309, 4041907, 4050506, 4042959, 4044261, 4045066, 4041570, 4048312, 4050497, 4049852, 4048618, 4048310, 4041543, 4050499, 4050498, 4045485, 4049690, 4049692 - Contest rules violation.

4043389 - Contest rules violation.

4040835 - Contest rules violation.

4049688, 4050035, 4049853, 4048313, 4049693, 4050037, 4046066, 4048309, 4049424, 4049425, 4041572, 4049686 - Contest rules violation.

4042771, 4044124 - Contest rules violation.

4049680, 4041571, 4049682, 4049681 - Contest rules violation.

4047954, 4041911 - Contest rules violation.

4043397, 4043885 - Contest rules violation.

4046190 - Contest rules violation.

Stage 9 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 4030573 $1000
2 ยูเครน ยูเครน 4034394 $700
3 ศรีลังกา ศรีลังกา 4031056 $500
4 ยูเครน ยูเครน 4035445 $200
5 ศรีลังกา ศรีลังกา 4029763 $100
6 ยูเครน ยูเครน 4030839 $100
7 ปากีสถาน ปากีสถาน 4030749 $100
8 จีน จีน 4029557 $100
9 จีน จีน 4035570 $100
10 ยูเครน ยูเครน 4036259 $100

Consolation prizes (rank number)

11 ศรีลังกา ศรีลังกา 4036870 $50
15 อียิปต์ อียิปต์ 4035853 $50
16 จีน จีน 4036060 $50
22 รัสเซีย รัสเซีย 4035309 $50
35 รัสเซีย รัสเซีย 4036062 $50
50 อียิปต์ อียิปต์ 4035843 $50
55 เบลารัส เบลารัส 4033087 $50
57 ยูเครน ยูเครน 4033747 $50
58 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4032955 $50
89 โมรอคโค โมรอคโค 4034807 $50

Disqualified accounts:

4032947 - Contest rules violation.

4032848 - Contest rules violation.

4033213 - Contest rules violation.

4030340 - Contest rules violation.

4032706 - Contest rules violation.

4033261 - Contest rules violation.

4031172 - Contest rules violation.

4030628 - Contest rules violation.

4031797 - Contest rules violation.

4029468 - Contest rules violation.

4035021 - Contest rules violation.

4031057 - Contest rules violation.

4031653 - Contest rules violation.

4034818 - Contest rules violation.

4036388 - Contest rules violation.

4032089 - Contest rules violation.

4033102 - Contest rules violation.

4030852 - Contest rules violation.

4036185 - Contest rules violation.

4030627 - Contest rules violation.

4032091 - Contest rules violation.

4037826 - Contest rules violation.

4035964 - Contest rules violation.

4037858 - Contest rules violation.

4030933 - Contest rules violation.

4035569 - Contest rules violation.

4028866 - Contest rules violation.

4030856 - Contest rules violation.

4035166 - Contest rules violation.

4033713 - Contest rules violation.

4030778 - Contest rules violation.

4037883 - Contest rules violation.

4034731 - Contest rules violation.

4030036 - Contest rules violation.

4029931 - Contest rules violation.

4034915 - Contest rules violation.

4036220 - Contest rules violation.

4030899 - Contest rules violation.

4035940 - Contest rules violation.

4035621 - Contest rules violation.

4030890 - Contest rules violation.

4032418, 4031120, 4032416, 4032417, 4031081, 4031066, 4031086, 4031064, 4031063, 4029397, 4033127, 4029584, 4029589, 4030636, 4030629, 4029587, 4030630, 4033100, 4031119, 4030637, 4033125, 4033040, 4031898 - Contest rules violation.

4035148, 4031214, 4030934, 4033487, 4031645, 4029929, 4032311, 4035818, 4029954, 4028864, 4031216, 4031646, 4028862 - Contest rules violation.

Stage 8 Results

1 ยูเครน ยูเครน 4024578 $1000
2 ศรีลังกา ศรีลังกา 4023421 $700
3 ยูเครน ยูเครน 4025644 $500
4 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 4023665 $200
5 ยูเครน ยูเครน 4023323 $100
6 รัสเซีย รัสเซีย 4023443 $100
7 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 4024007 $100
8 ยูเครน ยูเครน 4021662 $100
9 ยูเครน ยูเครน 4021588 $100
10 จีน จีน 4025027 $100

Consolation prizes (rank number)

11 ยูเครน ยูเครน 4024729 $50
20 ศรีลังกา ศรีลังกา 4022934 $50
40 รัสเซีย รัสเซีย 4023445 $50
44 ศรีลังกา ศรีลังกา 4021709 $50
58 ปากีสถาน ปากีสถาน 4025941 $50
61 โมรอคโค โมรอคโค 4024168 $50
64 จีน จีน 4025025 $50
76 จีน จีน 4026344 $50
86 จีน จีน 4026717 $50
89 จีน จีน 4026635 $50

Disqualified accounts:

4023276, 4022482, 4020792, 4023844 - Contest rules violation.

4025378 - Contest rules violation.

4023849 - Contest rules violation.

4025368, 4026387, 4026391, 4021141 - Contest rules violation.

4025369 - Contest rules violation.

4021706 - Contest rules violation.

4024883 - Contest rules violation.

Stage 7 Results

1 ยูเครน ยูเครน 4015840 $1000
2 ศรีลังกา ศรีลังกา 4015889 $700
3 ยูเครน ยูเครน 4015284 $500
4 จีน จีน 4015652 $200
5 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 4014576 $100
6 ยูเครน ยูเครน 4014440 $100
7 ศรีลังกา ศรีลังกา 4014456 $100
8 จีน จีน 4015451 $100
9 จีน จีน 4014345 $100
10 ยูเครน ยูเครน 4017070 $100

Consolation prizes (rank number)

12 จีน จีน 4015353 $50
21 รัสเซีย รัสเซีย 4010316 $50
38 ศรีลังกา ศรีลังกา 4013810 $50
46 ยูเครน ยูเครน 4016549 $50
50 จีน จีน 4013553 $50
59 จีน จีน 4011367 $50
71 ศรีลังกา ศรีลังกา 4010941 $50
78 จีน จีน 4015032 $50
84 ยูเครน ยูเครน 4016327 $50
84 20 ยูเครน ยูเครน 4016327 $50

Stage 6 Results

1 ยูเครน ยูเครน 4005841 $1000
2 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 4004856 $700
3 ยูเครน ยูเครน 4004222 $500
4 ยูเครน ยูเครน 4005842 $200
5 จีน จีน 4005724 $100
6 รัสเซีย รัสเซีย 4004871 $100
7 รัสเซีย รัสเซีย 4004237 $100
8 จีน จีน 4006168 $100
9 จีน จีน 4003939 $100
10 รัสเซีย รัสเซีย 4007320 $100

Consolation prizes (rank number)

11 จีน จีน 4006528 $50
19 ศรีลังกา ศรีลังกา 4004361 $50
25 จีน จีน 4007128 $50
32 จีน จีน 4001459 $50
39 จีน จีน 4008633 $50
57 จีน จีน 4008281 $50
60 รัสเซีย รัสเซีย 4004039 $50
64 ยูเครน ยูเครน 4005893 $50
68 อียิปต์ อียิปต์ 4004424 $50
78 โมรอคโค โมรอคโค 4004771 $50

Disqualified accounts:

4006500, 4006479, 4008288, 4008287 - Contest rules violation.

4006553, 4007108, 4007128, 4006548, 4008316, 4006524, 4006586 - Contest rules violation.

4004216, 4003877, 4004119 - Contest rules violation.

4004121, 4000811 - Contest rules violation.

4000869 - Contest rules violation.

4004995, 4004996 - Contest rules violation.

4004196 - Contest rules violation.

Stage 5 Results

1 ยูเครน ยูเครน 3995451 $1000
2 รัสเซีย รัสเซีย 3995189 $700
3 ยูเครน ยูเครน 3990653 $500
4 จีน จีน 3996359 $200
5 ศรีลังกา ศรีลังกา 3991445 $100
6 ศรีลังกา ศรีลังกา 3991867 $100
7 ยูเครน ยูเครน 3995875 $100
8 จีน จีน 3995127 $100
9 ศรีลังกา ศรีลังกา 3995597 $100
10 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 3997070 $100

Consolation prizes (rank number)

16 ศรีลังกา ศรีลังกา 3992855 $50
27 จีน จีน 3997543 $50
43 จีน จีน 3992039 $50
50 จีน จีน 3999028 $50
60 จีน จีน 3999248 $50
69 จีน จีน 3998971 $50
72 จีน จีน 3998192 $50
81 ลัธเวีย ลัธเวีย 3992280 $50
87 จีน จีน 3993766 $50
95 ยูเครน ยูเครน 3996922 $50

Disqualified accounts:

3993244 - Contest rules violation.

3992037, 3997853, 3997852, 3997851 - Contest rules violation.

3994747 - Contest rules violation.

Stage 4 Results

1 ยูเครน ยูเครน 3986553 $1000
2 ยูเครน ยูเครน 3986345 $700
3 จีน จีน 3985803 $500
4 ศรีลังกา ศรีลังกา 3982909 $200
5 จีน จีน 3985707 $100
6 ยูเครน ยูเครน 3983528 $100
7 ไต้หวัน ไต้หวัน 3981495 $100
8 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 3984086 $100
9 ยูเครน ยูเครน 3984680 $100
10 รัสเซีย รัสเซีย 3982397 $100

Consolation prizes (rank number)

13 เวียตนาม เวียตนาม 3981959 $50
18 ศรีลังกา ศรีลังกา 3984368 $50
26 จีน จีน 3982927 $50
35 ศรีลังกา ศรีลังกา 3985140 $50
48 จีน จีน 3983353 $50
60 จีน จีน 3988807 $50
69 จีน จีน 3988811 $50
75 จีน จีน 3985197 $50
84 ยูเครน ยูเครน 3984531 $50
91 ยูเครน ยูเครน 3984364 $50

Disqualified accounts:

3983758 - Contest rules violation.

3984073 - Contest rules violation.

3986078 - Contest rules violation.

3984715 - Contest rules violation.