เข้าร่วมการแข่งขันฟรี
รับเงินรางวัลจริง

Stage 3 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 3970150 $1000
2 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 3972415 $700
3 ยูเครน ยูเครน 3975852 $500
4 ยูเครน ยูเครน 3973465 $200
5 ศรีลังกา ศรีลังกา 3971157 $100
6 จีน จีน 3973835 $100
7 ศรีลังกา ศรีลังกา 3973612 $100
8 รัสเซีย รัสเซีย 3975009 $100
9 จีน จีน 3969168 $100
10 ปากีสถาน ปากีสถาน 3977044 $100

Consolation prizes (rank number)

13 บัลกาเรีย บัลกาเรีย 3973173 $50
18 ศรีลังกา ศรีลังกา 3969983 $50
26 จีน จีน 3978740 $50
33 จีน จีน 3970586 $50
45 ยูเครน ยูเครน 3971873 $50
60 จีน จีน 3978749 $50
69 รัสเซีย รัสเซีย 3970403 $50
74 จีน จีน 3977680 $50
87 ศรีลังกา ศรีลังกา 3971042 $50
93 ศรีลังกา ศรีลังกา 3973611 $50

Disqualified accounts:

3973882 - Contest rules violation.

3974342, 3978761 - Contest rules violation.

3970530, 3970456, 3970538, 3970531, 3970532 - Contest rules violation.

Stage 2 Results

1 ยูเครน ยูเครน 3963595 $1000
2 รัสเซีย รัสเซีย 3963971 $700
3 อียิปต์ อียิปต์ 3964453 $500
4 ยูเครน ยูเครน 3962731 $200
5 เวียตนาม เวียตนาม 3961035 $100
6 เบลารัส เบลารัส 3964721 $100
7 ศรีลังกา ศรีลังกา 3959551 $100
8 ยูเครน ยูเครน 3962279 $100
9 รัสเซีย รัสเซีย 3957555 $100
10 ยูเครน ยูเครน 3962041 $100

Consolation prizes (rank number)

15 รัสเซีย รัสเซีย 3964044 $50
26 จีน จีน 3958949 $50
32 อียิปต์ อียิปต์ 3963232 $50
46 จีน จีน 3961873 $50
56 จีน จีน 3959807 $50
63 ยูเครน ยูเครน 3959373 $50
79 บัลกาเรีย บัลกาเรีย 3963829 $50
85 จีน จีน 3964762 $50
90 จีน จีน 3964770 $50
99 เคอกิสถาน เคอกิสถาน 3963785 $50

Disqualified accounts:

3962587 - Contest rules violation.

Stage 1 Results

1 จีน จีน 3951073 $1000
2 รัสเซีย รัสเซีย 3951229 $700
3 รัสเซีย รัสเซีย 3944538 $500
4 ยูเครน ยูเครน 3951256 $200
5 เบลารัส เบลารัส 3950972 $100
6 จีน จีน 3948174 $100
7 จีน จีน 3949012 $100
8 ยูเครน ยูเครน 3950697 $100
9 ศรีลังกา ศรีลังกา 3942489 $100
10 จีน จีน 3948049 $100

Consolation prizes (rank number)

11 จีน จีน 3949010 $50
18 จีน จีน 3949018 $50
25 จีน จีน 3949014 $50
45 เวียตนาม เวียตนาม 3951064 $50
50 ศรีลังกา ศรีลังกา 3947671 $50
57 อียิปต์ อียิปต์ 3950117 $50
66 จีน จีน 3953867 $50
73 อียิปต์ อียิปต์ 3950085 $50
82 อียิปต์ อียิปต์ 3950124 $50
91 ศรีลังกา ศรีลังกา 3942980 $50

Stage 12 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 3935599 $1000
2 จีน จีน 3933921 $700
3 จีน จีน 3935966 $500
4 ศรีลังกา ศรีลังกา 3931760 $200
5 สเปน สเปน 3936145 $100
6 ยูเครน ยูเครน 3936624 $100
7 จีน จีน 3938870 $100
8 ชิลี ชิลี 3935654 $100
9 เวียตนาม เวียตนาม 3931049 $100
10 จีน จีน 3936095 $100

Consolation prizes (rank number)

12 จีน จีน 3934427 $50
20 จีน จีน 3931490 $50
28 ไต้หวัน ไต้หวัน 3934893 $50
34 จีน จีน 3934433 $50
40 รัสเซีย รัสเซีย 3935284 $50
57 จีน จีน 3938180 $50
65 รัสเซีย รัสเซีย 3936421 $50
72 รัสเซีย รัสเซีย 3937429 $50
77 จีน จีน 3939696 $50
83 รัสเซีย รัสเซีย 3930984 $50

Disqualified accounts:

3935555 - Contest rules violation.

3931618 - Contest rules violation.

3935544 - Contest rules violation.

3936222 - Contest rules violation.

3935068 - Contest rules violation.

Stage 11 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 3919987 $1000
2 จีน จีน 3921157 $700
3 รัสเซีย รัสเซีย 3927529 $500
4 ยูเครน ยูเครน 3926013 $200
5 จีน จีน 3925069 $100
6 จีน จีน 3922849 $100
7 จีน จีน 3923311 $100
8 จีน จีน 3923295 $100
9 ศรีลังกา ศรีลังกา 3925410 $100
10 เวียตนาม เวียตนาม 3923003 $100

Consolation prizes (rank number)

16 อินเดีย อินเดีย 3926795 $50
23 มาเลเซีย มาเลเซีย 3924269 $50
53 จีน จีน 3923048 $50
56 ศรีลังกา ศรีลังกา 3927120 $50
64 ศรีลังกา ศรีลังกา 3927351 $50
72 ศรีลังกา ศรีลังกา 3925837 $50
80 จีน จีน 3924191 $50
91 จีน จีน 3924995 $50
93 รัสเซีย รัสเซีย 3923438 $50
96 จีน จีน 3924115 $50

Disqualified accounts:

3922684, 3921252 - Contest rules violation.

3927261 - Contest rules violation.

3924189, 3924192, 3924193 - Contest rules violation.

3927465, 3925883 - Contest rules violation.

Stage 10 Results

1 รัสเซีย รัสเซีย 3909580 $1000
2 ยูเครน ยูเครน 3907738 $700
3 จีน จีน 3903526 $500
4 จีน จีน 3907971 $200
5 ยูเครน ยูเครน 3909733 $100
6 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 3907202 $100
7 ศรีลังกา ศรีลังกา 3905218 $100
8 เวียตนาม เวียตนาม 3905726 $100
9 ยูเครน ยูเครน 3907222 $100
10 จีน จีน 3907963 $100

Consolation prizes (rank number)

27 จีน จีน 3906963 $50
29 ยูเครน ยูเครน 3908999 $50
35 ศรีลังกา ศรีลังกา 3903884 $50
43 จีน จีน 3904972 $50
50 จีน จีน 3910091 $50
65 ศรีลังกา ศรีลังกา 3904613 $50
78 สเปน สเปน 3907276 $50
84 อียิปต์ อียิปต์ 3905474 $50
89 ยูเครน ยูเครน 3907439 $50
97 จีน จีน 3902506 $50

Disqualified accounts:

3906716 - Contest rules violation.

3906762 - Contest rules violation.

3903500 - Contest rules violation.

3906674 - Contest rules violation.

3907375 - Contest rules violation.

3904091 - Contest rules violation.

3903274 - Contest rules violation.

3905373 - Contest rules violation.

3903428 - Contest rules violation.

3904531 - Contest rules violation.

3905309 - Contest rules violation.

3904586 - Contest rules violation.

3904105 - Contest rules violation.

3907127 - Contest rules violation.

3907029, 3902374 - Contest rules violation.

Stage 9 Results

1 ศรีลังกา ศรีลังกา 3892235 $1000
2 ยูเครน ยูเครน 3897961 $700
3 จีน จีน 3897574 $500
4 จีน จีน 3896041 $200
5 จีน จีน 3897601 $100
6 จีน จีน 3900737 $100
7 ศรีลังกา ศรีลังกา 3893515 $100
8 จีน จีน 3896426 $100
9 จีน จีน 3897111 $100
10 ยูเครน ยูเครน 3896671 $100

Consolation prizes (rank number)

24 รัสเซีย รัสเซีย 3897085 $50
33 จีน จีน 3893371 $50
39 ศรีลังกา ศรีลังกา 3893782 $50
50 จีน จีน 3898156 $50
58 จีน จีน 3895744 $50
63 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 3898286 $50
70 บัลกาเรีย บัลกาเรีย 3894838 $50
77 จีน จีน 3893863 $50
91 จีน จีน 3897155 $50
98 ยูเครน ยูเครน 3894166 $50

Disqualified accounts:

3897072 - Contest rules violation.

3899280 - Contest rules violation.

3897558 - Contest rules violation.

3895448 - Contest rules violation.

3896415 - Contest rules violation.

3895090 - Contest rules violation.

3896835 - Contest rules violation.

3895565 - Contest rules violation.

3896280 - Contest rules violation.

Stage 8 Results

1 จีน จีน 3885208 $1000
2 จีน จีน 3887544 $700
3 จีน จีน 3884909 $500
4 ยูเครน ยูเครน 3887327 $200
5 ยูเครน ยูเครน 3884413 $100
6 จีน จีน 3884847 $100
7 จีน จีน 3887625 $100
8 ศรีลังกา ศรีลังกา 3883231 $100
9 ศรีลังกา ศรีลังกา 3887153 $100
10 เวียตนาม เวียตนาม 3887163 $100

Consolation prizes (rank number)

28 ยูเครน ยูเครน 3884103 $50
34 จีน จีน 3884973 $50
40 ศรีลังกา ศรีลังกา 3883444 $50
52 ยูเครน ยูเครน 3887471 $50
58 จีน จีน 3884469 $50
70 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 3887121 $50
78 เวียตนาม เวียตนาม 3886261 $50
81 รัสเซีย รัสเซีย 3887690 $50
94 รัสเซีย รัสเซีย 3886294 $50
99 จีน จีน 3890755 $50

Disqualified accounts:

3883974 - Contest rules violation.

3882606 - Contest rules violation.

3883743 - Contest rules violation.

3886890, 3886891 - Contest rules violation.

3883977, 3883999 - Contest rules violation.

3882570 - Contest rules violation.

3883614 - Contest rules violation.

3887596 - Contest rules violation.

3886981 - Contest rules violation.

3886994 - Contest rules violation.

3885126 - Contest rules violation.

Stage 7 Results

1 จีน จีน 3877665 $1000
2 รัสเซีย รัสเซีย 3875997 $700
3 ยูเครน ยูเครน 3877511 $500
4 ศรีลังกา ศรีลังกา 3872183 $200
5 เวียตนาม เวียตนาม 3877246 $100
6 จีน จีน 3873608 $100
7 จีน จีน 3877264 $100
8 จีน จีน 3879088 $100
9 จีน จีน 3877263 $100
10 ยูเครน ยูเครน 3877099 $100

Consolation prizes (rank number)

56 ยูเครน ยูเครน 3877087 $50
60 ยูเครน ยูเครน 3876957 $50
65 ยูเครน ยูเครน 3877107 $50
66 ยูเครน ยูเครน 3876917 $50
70 ศรีลังกา ศรีลังกา 3874946 $50
79 จีน จีน 3876321 $50
84 ยูเครน ยูเครน 3876453 $50
85 ยูเครน ยูเครน 3876532 $50
93 ยูเครน ยูเครน 3877056 $50
100 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 3877415 $50

Disqualified accounts:

3875890 - Contest rules violation.

3874668 - Contest rules violation.

3873583 - Contest rules violation.

3876191 - Contest rules violation.

3877137 - Contest rules violation.

3877459 - Contest rules violation.

3876680 - Contest rules violation.

3877194 - Contest rules violation.

3874082 - Contest rules violation.

3877211 - Contest rules violation.

Stage 6 Results

1 จีน จีน 3863225 $1000
2 จีน จีน 3866649 $700
3 ศรีลังกา ศรีลังกา 3862989 $500
4 จีน จีน 3866545 $200
5 จีน จีน 3865187 $100
6 จีน จีน 3862765 $100
7 ยูเครน ยูเครน 3865706 $100
8 จีน จีน 3865320 $100
9 รัสเซีย รัสเซีย 3863126 $100
10 ยูเครน ยูเครน 3865827 $100

Consolation prizes (rank number)

40 ศรีลังกา ศรีลังกา 3864344 $50
53 ศรีลังกา ศรีลังกา 3863985 $50
66 จีน จีน 3867046 $50
68 ยูเครน ยูเครน 3865975 $50
73 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 3864809 $50
75 จีน จีน 3863097 $50
82 จีน จีน 3866266 $50
85 ยูเครน ยูเครน 3867514 $50
92 จีน จีน 3866537 $50
95 จีน จีน 3866569 $50

Disqualified accounts:

3863307, 3862755, 3862033, 3863324, 3863379, 3867169, 3862061 - Contest rules violation.

3866618, 3866618 - Contest rules violation.

3864767, 3867761 - Contest rules violation.

3867687 - Contest rules violation.

3862929 - Contest rules violation.

3865782 - Contest rules violation.

3862793 - Contest rules violation.

3862546 - Contest rules violation.

3866119 - Contest rules violation.

3861922 - Contest rules violation.

3867016 - Contest rules violation.

3865512 - Contest rules violation.