เข้าร่วมการแข่งขันฟรี
รับเงินรางวัลจริง
1 ยูเครน ยูเครน 4257583
2 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4255530
3 รัสเซีย รัสเซีย 4258071
4 ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 5000324
5 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4257837
6 อียิปต์ อียิปต์ 4257424
7 อินเดีย อินเดีย 5002031
8 ยูเครน ยูเครน 5002451
9 อียิปต์ อียิปต์ 4255543
10 จีน จีน 5000556