เข้าร่วมการแข่งขันฟรี
รับเงินรางวัลจริง
1 ยูเครน ยูเครน 4257583
2 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4255530
3 รัสเซีย รัสเซีย 4258071
4 ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 5000324
5 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4257837
6 อียิปต์ อียิปต์ 4257424
7 อินเดีย อินเดีย 5002031
8 ยูเครน ยูเครน 5002451
9 อียิปต์ อียิปต์ 4255543
10 จีน จีน 5000556
11 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4254305
12 จีน จีน 4258192
13 อาร์เมเนีย อาร์เมเนีย 4256519
14 เบลารัส เบลารัส 5000662
15 มอริเชียส มอริเชียส 4258228
16 รัสเซีย รัสเซีย 4256340
17 รัสเซีย รัสเซีย 4257963
18 รัสเซีย รัสเซีย 4256535
19 เวียตนาม เวียตนาม 4257911
20 จีน จีน 4258116
21 ยูเครน ยูเครน 4257969
22 รัสเซีย รัสเซีย 4257618
23 ยูเครน ยูเครน 5000214
24 ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 4255440
25 รัสเซีย รัสเซีย 4257667
26 รัสเซีย รัสเซีย 4257542
27 อัลจีเรีย อัลจีเรีย 4258267
28 จีน จีน 4258233
29 อาร์เมเนีย อาร์เมเนีย 4257473
30 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4256459
31 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4255065
32 จีน จีน 4257751
33 อียิปต์ อียิปต์ 5000095
34 อินเดีย อินเดีย 4256697
35 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 5000711
36 รัสเซีย รัสเซีย 4256753
37 ซีเรีย ซีเรีย 4257067
38 อาเซอร์ไบจัน อาเซอร์ไบจัน 4255403
39 มาเลเซีย มาเลเซีย 5000812
40 ซีเรีย ซีเรีย 4257731
41 รัสเซีย รัสเซีย 4254780
41 ยูเครน ยูเครน 4255643
41 เวียตนาม เวียตนาม 4256121
41 อิตาลี อิตาลี 4257002
41 เคนยา เคนยา 4257586
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257924
41 ยูเครน ยูเครน 5000491
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254781
41 ยูเครน ยูเครน 4255645
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256122
41 เคนยา เคนยา 4257587
41 เคนยา เคนยา 4257925
41 เวียตนาม เวียตนาม 5000501
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254787
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4255647
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 4256125
41 เวียตนาม เวียตนาม 4257005
41 เคนยา เคนยา 4257588
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257926
41 จีน จีน 4255648
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4256127
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4257006
41 เคนยา เคนยา 4257589
41 ยูเครน ยูเครน 4257927
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 4254811
41 จีน จีน 4255650
41 เคนยา เคนยา 4257590
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257928
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254815
41 จีน จีน 4255651
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256136
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257016
41 เคนยา เคนยา 4257591
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257929
41 เคนยา เคนยา 5000529
41 จีน จีน 4255652
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256137
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 4257017
41 เคนยา เคนยา 4257592
41 ยูเครน ยูเครน 4257930
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 5000530
41 จีน จีน 4255653
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256139
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257018
41 เคนยา เคนยา 4257593
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 5000532
41 จีน จีน 4255654
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256141
41 เคนยา เคนยา 4257594
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 4257932
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254860
41 จีน จีน 4255655
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256143
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257020
41 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4257595
41 โมรอคโค โมรอคโค 4257933
41 จีน จีน 5000538
41 จีน จีน 4254871
41 จีน จีน 4255656
41 ยูเครน ยูเครน 4256144
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257021
41 เคนยา เคนยา 4257596
41 จีน จีน 4255658
41 ยูเครน ยูเครน 4256145
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257023
41 เคนยา เคนยา 4257597
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 4257934
41 จีน จีน 4254878
41 จีน จีน 4255660
41 ยูเครน ยูเครน 4256147
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257024
41 เคนยา เคนยา 4257598
41 โรมาเนีย โรมาเนีย 4257936
41 มาเลเซีย มาเลเซีย 5000553
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256148
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257025
41 เคนยา เคนยา 4257599
41 ยูเครน ยูเครน 4257937
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254883
41 จีน จีน 4255662
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256149
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257026
41 ลัธเวีย ลัธเวีย 4257600
41 ยูเครน ยูเครน 4257938
41 เวียตนาม เวียตนาม 5000558
41 ไนจีเรีย ไนจีเรีย 4254892
41 จีน จีน 4255663
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4256155
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4257029
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257601
41 บราซิล บราซิล 4257939
41 อัลจีเรีย อัลจีเรีย 5000559
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254894
41 จีน จีน 4255664
41 อิสราเอล อิสราเอล 4256156
41 จีน จีน 4257035
41 อัลจีเรีย อัลจีเรีย 4257602
41 ยูเครน ยูเครน 4257941
41 จีน จีน 4255666
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 4256166
41 จีน จีน 4257036
41 อียิปต์ อียิปต์ 4257942
41 เวียตนาม เวียตนาม 5000565
41 จีน จีน 4255668
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4256170
41 จีน จีน 4257037
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257604
41 ยูเครน ยูเครน 4257943
41 รัสเซีย รัสเซีย 5000570
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254902
41 จีน จีน 4255670
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256182
41 จีน จีน 4257038
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257605
41 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4257944
41 เวียตนาม เวียตนาม 5000577
41 ยูเครน ยูเครน 4254913
41 จีน จีน 4255671
41 ยูเครน ยูเครน 4256183
41 จีน จีน 4257040
41 โมรอคโค โมรอคโค 4257606
41 เคนยา เคนยา 4257946
41 จีน จีน 5000578
41 เบนิน เบนิน 4254921
41 จีน จีน 4255672
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256184
41 จีน จีน 4257039
41 ยูเครน ยูเครน 4257947
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 5000583
41 จีน จีน 4254926
41 จีน จีน 4255673
41 จีน จีน 4257041
41 ยูเครน ยูเครน 4257610
41 เบลารัส เบลารัส 4257948
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 5000585
41 จีน จีน 4254927
41 จีน จีน 4255674
41 จีน จีน 4257042
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257611
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 5000587
41 จีน จีน 4254928
41 จีน จีน 4255675
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256187
41 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4257047
41 อียิปต์ อียิปต์ 4257614
41 อียิปต์ อียิปต์ 5000588
41 จีน จีน 4254931
41 จีน จีน 4255676
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256188
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4257050
41 อัฟริกาใต้ อัฟริกาใต้ 4257954
41 จีน จีน 5000590
41 จีน จีน 4254932
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256190
41 ยูเครน ยูเครน 4257054
41 จีน จีน 4254934
41 จีน จีน 4255679
41 ยูเครน ยูเครน 4256191
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4257055
41 ยูเครน ยูเครน 4257623
41 ตูนิเซีย ตูนิเซีย 4257956
41 จีน จีน 5000607
41 จีน จีน 4254935
41 จีน จีน 4255680
41 ยูเครน ยูเครน 4256193
41 ยูเครน ยูเครน 4257056
41 ยูเครน ยูเครน 4257957
41 อียิปต์ อียิปต์ 5000608
41 จีน จีน 4254936
41 จีน จีน 4255682
41 ยูเครน ยูเครน 4256194
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4257060
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4257625
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257959
41 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 5000610
41 จีน จีน 4254937
41 ยูเครน ยูเครน 4256196
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257061
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257960
41 เวียตนาม เวียตนาม 5000613
41 จีน จีน 4254941
41 จีน จีน 4255684
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257062
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4257631
41 อัลจีเรีย อัลจีเรีย 4257961
41 จีน จีน 4254942
41 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4255685
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257063
41 โอมาน โอมาน 4257632
41 ยูเครน ยูเครน 4257962
41 อัฟริกาใต้ อัฟริกาใต้ 5000630
41 จีน จีน 4254943
41 จีน จีน 4255686
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256209
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257064
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257633
41 จีน จีน 4254944
41 จีน จีน 4255687
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256210
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257065
41 ยูเครน ยูเครน 4257634
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257964
41 ซาอุดิอารเบีย ซาอุดิอารเบีย 5000671
41 จีน จีน 4254945
41 จีน จีน 4255688
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257066
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257635
41 เยอรมัน เยอรมัน 4257965
41 จีน จีน 5000673
41 จีน จีน 4254946
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4255689
41 ยูเครน ยูเครน 4256212
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257636
41 อัลจีเรีย อัลจีเรีย 4257966
41 จีน จีน 5000688
41 จีน จีน 4254947
41 จีน จีน 4255690
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257068
41 ไทย ไทย 4257638
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257967
41 บราซิล บราซิล 5000698
41 จีน จีน 4254948
41 จีน จีน 4255691
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256214
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257069
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 4257641
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 4257968
41 จีน จีน 5000699
41 จีน จีน 4254949
41 จีน จีน 4255692
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256215
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257070
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4257643
41 สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร 5000701
41 จีน จีน 4254950
41 จีน จีน 4255693
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256216
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257071
41 บังคลาเทศ บังคลาเทศ 4257647
41 เบลารัส เบลารัส 4257970
41 เวียตนาม เวียตนาม 5000703
41 จีน จีน 4254952
41 จีน จีน 4255695
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256217
41 จีน จีน 4257649
41 อัฟริกาใต้ อัฟริกาใต้ 4257971
41 เวียตนาม เวียตนาม 5000706
41 จีน จีน 4254953
41 จีน จีน 4255696
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256219
41 บัลกาเรีย บัลกาเรีย 4257650
41 ยูเครน ยูเครน 4257972
41 จีน จีน 4254955
41 จีน จีน 4255697
41 เบลารัส เบลารัส 4256220
41 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4257651
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257973
41 จีน จีน 4255698
41 จีน จีน 4256221
41 จีน จีน 4257093
41 เวียตนาม เวียตนาม 5000718
41 จีน จีน 4255700
41 เบลารัส เบลารัส 4257976
41 เวียตนาม เวียตนาม 5000733
41 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4254976
41 จีน จีน 4255701
41 จีน จีน 4256224
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4257654
41 ยูเครน ยูเครน 4255703
41 อียิปต์ อียิปต์ 4256227
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4257104
41 เติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน 4257656
41 จีน จีน 5000745
41 จีน จีน 4255704
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257657
41 อินเดีย อินเดีย 5000747
41 จีน จีน 4255705
41 ไทย ไทย 4256242
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4257110
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257658
41 ยูเครน ยูเครน 4257980
41 เอสโทเนีย เอสโทเนีย 5000760
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254989
41 จีน จีน 4255706
41 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 4257114
41 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4257659
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257982
41 เอสโทเนีย เอสโทเนีย 5000761
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254995
41 จีน จีน 4255707
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4256255
41 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4257121
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257660
41 เวียตนาม เวียตนาม 5000775
41 จีน จีน 4255708
41 อียิปต์ อียิปต์ 4256256
41 ไทย ไทย 4257125
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257661
41 เคอกิสถาน เคอกิสถาน 4257984
41 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4255004
41 จีน จีน 4255709
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257662
41 โปแลนด์ โปแลนด์ 4257985
41 รัสเซีย รัสเซีย 5000806
41 ยูเครน ยูเครน 4255011
41 จีน จีน 4255710
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4256265
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4257133
41 ยูเครน ยูเครน 4257663
41 โมรอคโค โมรอคโค 4257987
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4255022
41 จีน จีน 4255712
41 อูกานดา อูกานดา 4256277
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4257144
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257664
41 โมรอคโค โมรอคโค 4257988
41 จีน จีน 4255713
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4256280
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257146
41 อียิปต์ อียิปต์ 4257665
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257989
41 จีน จีน 5000832
41 ไฮติ ไฮติ 4255041
41 จีน จีน 4255714
41 จอร์เจีย จอร์เจีย 4257153
41 ไนจีเรีย ไนจีเรีย 4257990
41 จีน จีน 4255716
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4256294
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257156
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257992
41 เวียตนาม เวียตนาม 5000848
41 จีน จีน 4255717
41 ยูเครน ยูเครน 4256297
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257158
41 จีน จีน 4257671
41 ไนจีเรีย ไนจีเรีย 5000857
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 4255051
41 จีน จีน 4255718
41 ลิเบีย ลิเบีย 4256329
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257160
41 จีน จีน 4257672
41 เวียตนาม เวียตนาม 5000858
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4255052
41 จีน จีน 4255719
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4256338
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257161
41 ยูเครน ยูเครน 4257673
41 ชิลี ชิลี 4257995
41 จีน จีน 4255720
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257162
41 ยูเครน ยูเครน 4257675
41 ยูเครน ยูเครน 4257996
41 จีน จีน 4255721
41 ไทย ไทย 4256344
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257163
41 อาร์เมเนีย อาร์เมเนีย 4257998
41 โปรตุเกส โปรตุเกส 4255069
41 จีน จีน 4255722
41 ยูเครน ยูเครน 4256347
41 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4257166
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 4257678
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257999
41 จีน จีน 4255723
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256348
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257169
41 โมรอคโค โมรอคโค 4257679
41 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 5000899
41 ยูเครน ยูเครน 4255071
41 จีน จีน 4255724
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256349
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257680
41 ไนจีเรีย ไนจีเรีย 5000907
41 จีน จีน 4255725
41 ลัธเวีย ลัธเวีย 4256350
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257172
41 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4257681
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4255076
41 จีน จีน 4255726
41 จีน จีน 4256359
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257173
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257682
41 จีน จีน 4258007
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 5000923
41 โคทดีอิลวาร์ โคทดีอิลวาร์ 4255081
41 จีน จีน 4255727
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256361
41 โรมาเนีย โรมาเนีย 4257683
41 จีน จีน 4258009
41 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 5000927
41 รัสเซีย รัสเซีย 4255083
41 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 4255728
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256364
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257175
41 มาเลเซีย มาเลเซีย 4257686
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4258011
41 จีน จีน 4255730
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256365
41 ยูเครน ยูเครน 4257176
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257687
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4258012
41 เวียตนาม เวียตนาม 5000956
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 4255089
41 จีน จีน 4255731
41 ยูเครน ยูเครน 4257688
41 เม็กซิโก เม็กซิโก 4258014
41 จีน จีน 4255733
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256368
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257188
41 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 5000978
41 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 4255092
41 จีน จีน 4255734
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4256372
41 จอร์เจีย จอร์เจีย 4257190
41 เคนยา เคนยา 4257690
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4258019
41 อินเดีย อินเดีย 4255093
41 จีน จีน 4255735
41 ยูเครน ยูเครน 4256374
41 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 4257192
41 เคนยา เคนยา 4257691
41 จีน จีน 4258020
41 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 5000995
41 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 4255099
41 จีน จีน 4255736
41 ยูเครน ยูเครน 4256377
41 อัฟริกาใต้ อัฟริกาใต้ 4257196
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257692
41 จีน จีน 4258021
41 อียิปต์ อียิปต์ 5001000
41 จีน จีน 4255738
41 ยูเครน ยูเครน 4256379
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257201
41 เคนยา เคนยา 4257693
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4258023
41 จีน จีน 4255739
41 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4257205
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257694
41 อัลจีเรีย อัลจีเรีย 4258024
41 จีน จีน 4255740
41 ยูเครน ยูเครน 4256382
41 อินเดีย อินเดีย 4257209
41 เคนยา เคนยา 4257695
41 โมรอคโค โมรอคโค 4258025
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 5001037
41 จีน จีน 4255741
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256383
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 4257210
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257697
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4258027
41 จีน จีน 4255742
41 ยูเครน ยูเครน 4256384
41 รัสเซีย รัสเซีย 4257699
41 จีน จีน 4258029
41 จีน จีน 4255743
41 จีน จีน 4256389
41 ยูเครน ยูเครน 4257215
41 เคนยา เคนยา 4257700
41 จีน จีน 4258030
41 จีน จีน 4255744
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 4256390