เข้าร่วมการแข่งขันฟรี
รับเงินรางวัลจริง
1 ยูเครน ยูเครน 4257583
2 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4255530
3 รัสเซีย รัสเซีย 4258071
4 ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 5000324
5 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4257837
6 อียิปต์ อียิปต์ 4257424
7 อินเดีย อินเดีย 5002031
8 ยูเครน ยูเครน 5002451
9 อียิปต์ อียิปต์ 4255543
10 จีน จีน 5000556
11 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4254305
12 จีน จีน 4258192
13 อาร์เมเนีย อาร์เมเนีย 4256519
14 เบลารัส เบลารัส 5000662
15 มอริเชียส มอริเชียส 4258228
16 รัสเซีย รัสเซีย 4256340
17 รัสเซีย รัสเซีย 4257963
18 รัสเซีย รัสเซีย 4256535
19 เวียตนาม เวียตนาม 4257911
20 จีน จีน 4258116
21 ยูเครน ยูเครน 4257969
22 รัสเซีย รัสเซีย 4257618
23 ยูเครน ยูเครน 5000214
24 ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 4255440
25 รัสเซีย รัสเซีย 4257667
26 รัสเซีย รัสเซีย 4257542
27 อัลจีเรีย อัลจีเรีย 4258267
28 จีน จีน 4258233
29 อาร์เมเนีย อาร์เมเนีย 4257473
30 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4256459
31 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4255065
32 จีน จีน 4257751
33 อียิปต์ อียิปต์ 5000095
34 อินเดีย อินเดีย 4256697
35 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 5000711
36 รัสเซีย รัสเซีย 4256753
37 ซีเรีย ซีเรีย 4257067
38 อาเซอร์ไบจัน อาเซอร์ไบจัน 4255403
39 มาเลเซีย มาเลเซีย 5000812
40 ซีเรีย ซีเรีย 4257731
41 รัสเซีย รัสเซีย 4254780
41 ยูเครน ยูเครน 4255643
41 เวียตนาม เวียตนาม 4256121
41 อิตาลี อิตาลี 4257002
41 เคนยา เคนยา 4257586
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257924
41 ยูเครน ยูเครน 5000491
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254781
41 ยูเครน ยูเครน 4255645
41 รัสเซีย รัสเซีย 4256122
41 เคนยา เคนยา 4257587
41 เคนยา เคนยา 4257925
41 เวียตนาม เวียตนาม 5000501
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254787
41 ศรีลังกา ศรีลังกา 4255647
41 ปากีสถาน ปากีสถาน 4256125
41 เวียตนาม เวียตนาม 4257005
41 เคนยา เคนยา 4257588
41 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257926
41 จีน จีน 4255648