เข้าร่วมการแข่งขันฟรี
รับเงินรางวัลจริง
1 รัสเซีย รัสเซีย 4258071
2 คาซัคสถาน คาซัคสถาน 4254305
3 จีน จีน 4258233
4 รัสเซีย รัสเซีย 4254780
4 ยูเครน ยูเครน 4255643
4 เวียตนาม เวียตนาม 4256121
4 อิตาลี อิตาลี 4257002
4 เคนยา เคนยา 4257586
4 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257924
4 ยูเครน ยูเครน 5000491
4 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254781
4 ยูเครน ยูเครน 4255645
4 รัสเซีย รัสเซีย 4256122
4 เคนยา เคนยา 4257587
4 เคนยา เคนยา 4257925
4 เวียตนาม เวียตนาม 5000501
4 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254787
4 ศรีลังกา ศรีลังกา 4255647
4 ปากีสถาน ปากีสถาน 4256125
4 เวียตนาม เวียตนาม 4257005
4 เคนยา เคนยา 4257588
4 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257926
4 จีน จีน 4255648
4 ศรีลังกา ศรีลังกา 4256127
4 ศรีลังกา ศรีลังกา 4257006
4 เคนยา เคนยา 4257589
4 ยูเครน ยูเครน 4257927
4 ปากีสถาน ปากีสถาน 4254811
4 จีน จีน 4255650
4 เคนยา เคนยา 4257590
4 รัสเซีย รัสเซีย 4257928
4 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254815
4 จีน จีน 4255651
4 รัสเซีย รัสเซีย 4256136
4 รัสเซีย รัสเซีย 4257016
4 เคนยา เคนยา 4257591
4 มัลโดเวอ มัลโดเวอ 4257929
4 เคนยา เคนยา 5000529
4 จีน จีน 4255652
4 รัสเซีย รัสเซีย 4256137
4 ปากีสถาน ปากีสถาน 4257017
4 เคนยา เคนยา 4257592
4 ยูเครน ยูเครน 4257930
4 ปากีสถาน ปากีสถาน 5000530
4 จีน จีน 4255653
4 รัสเซีย รัสเซีย 4256139
4 รัสเซีย รัสเซีย 4257018
4 เคนยา เคนยา 4257593
4 ศรีลังกา ศรีลังกา 5000532
4 จีน จีน 4255654
4 รัสเซีย รัสเซีย 4256141
4 เคนยา เคนยา 4257594
4 ปากีสถาน ปากีสถาน 4257932
4 ศรีลังกา ศรีลังกา 4254860
4 จีน จีน 4255655
4 รัสเซีย รัสเซีย 4256143
4 รัสเซีย รัสเซีย 4257020
4 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 4257595
4 โมรอคโค โมรอคโค 4257933
4 จีน จีน 5000538